ΕΓΓΡΑΦΗ-3ου-ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΔΔΨΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές 3ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 01 Μαρτίου  2024 έως την Παρασκευή  08 Μαρτίου  2024 .

Οι  φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με email στο dpsihog@uop.gr  

το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της πρώτης δόσης διδάκτρων ύψους 1.100,00 ευρώ, στο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Επωνυμία δικαιούχου του λογαριασμού: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
IBAN: GR85 0172 5030 0055 0310 7429 549
SWIFT: PIRBGRAA

όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι:

-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΔΔΨΜ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 80694)

  • Το έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας συμπληρωμένο το οποίο  επισυνάπτεται.