Οδηγίες για τη νέα υπηρεσία VPN

Στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, σας γνωρίζουμε ότι έχει εγκατασταθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία νέα υπηρεσία σύνδεσης στο Ιδιωτικό Εικονικό Δίκτυο (VPN) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οδηγίες για τη χρήση της νέας υπηρεσίας διασύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο διατίθενται στη διεύθυνση https://di.uop.gr/diktyo-yp/vpn

Για προβλήματα λειτουργίας που αφορούν στη λειτουργία του VPN:

οι φοιτητές μπορεί να αποστέλλουν αίτημα https://studentaccount.uop.gr/request