ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Δ.Ψ.Μ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Προκειμένου για την κατάθεση των Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24:

Η ανάρτηση των αρχείων θα γίνει στο μάθημα ” Κατάθεση Διπλωματικών εργασιών 2023-2024 Δ.Δ.Ψ.Μ. (ΠΜΣ Δ.Δ.Ψ.Μ.)” στο https://eclass.uop.gr/courses/3786/ στην ενότητα εργασίες.

Υπάρχουν δύο εργασίες, μία για το αρχείο της Διπλωματικής εργασίας  σε μορφή pdf και μία για το αρχείο παρουσίασης της Διπλωματικής εργασίας, επίσης σε μορφή pdf

Στις εργασίες έχει ενεργοποιηθεί το Turnitin για έλεγχο λογοκλοπής 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15/06/2024