Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Α1Ψηφιακές Υπηρεσίες και εφαρμογές στο δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα8
Α2Διοίκηση Ολικής ποιότητας στη Δημόσια ΔιοίκησηΥποχρεωτικό Μάθημα7
Α3Ποσοτικές μέθοδοι και μεθοδολογία έρευναςΥποχρεωτικό Μάθημα8
Α4Διαχείριση Χρηματοοικονομικών πόρων στον δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Β1Στρατηγική Διοίκηση και Οργανωσιακές αλλαγές στον δημόσιο τομέαΥποχρεωτικό Μάθημα8
Β2Δημόσιες επιχειρήσεις και καινοτομίαΥποχρεωτικό Μάθημα7
Β3Πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο τομέα και ηλεκτρονική διακυβέρνησηΥποχρεωτικό Μάθημα8
Β4Μάθημα επιλογής*Μάθημα επιλογής7
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
Γ1ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥποχρεωτικό Μάθημα30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

*Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα από τα εξής 3 μαθήματα

  1. Διοίκηση και ψηφιακό μάρκετινγκ σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
  2. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία
  3. Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ψηφιακή εποχή

Οι φοιτητές του ΠΜΣ πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά 8 μαθήματα (κατά τη διάρκεια των Εξαμήνων Α΄ και Β΄). 2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο (Α΄ και Β΄) περιλαμβάνει 13 διδακτικές εβδομάδες.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στα οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)