ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΔΔΨΜ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου  2023 .

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με email στο dpsihog@uop.gr

  1. φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης της πρώτης δόσης διδάκτρων ύψους 1.100,00 ευρώ, στο λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Επωνυμία δικαιούχου του λογαριασμού: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
IBAN: GR85 0172 5030 0055 0310 7429 549
SWIFT: PIRBGRAA όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι:

-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΜΣ ΔΔΨΜ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 80694)

3. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/03/2023