Διοίκηση

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Master in Public Management & Digital Transformation).Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή, εξής:

1. Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος, Διευθυντής

2.  Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

3.  Επίκουρος Καθηγητής, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

4. Επίκουρος Καθηγητής, Κακούρης Αλέξανδρος, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής

5.  Επίκουρος Καθηγητής, Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής